×

You are using an outdated browser that does not fully support the intranda viewer.
As a result, some pages may not be displayed correctly.

We recommend you use one of the following browsers:

Title:
Ksiazka do czytania
PURL:
http://gei-digital.gei.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:0220-gd-14364799
<br> III. Modlitwy <br> 1 Mo-litwa poranna. <br> Dzixka Tobie, Boze mocy! <br> Dzi^ka Twojêj litosci, <br> Ae po spokojnym ènte w nocy <br> Ciesz? si? z dnia swiattosci. <br> Daj mi Swoje pregnante, <br> Niech strzegh drogi Twojêj <br> Tobie na upodobanie <br> Naucz mnie moli Swojêj. Amen. <br> T Modlitwa sto^kowa. <br> PrzybqdZ, Jezu Panie, <br> Gosciem mikym mym, <br> A daj po^egnanie <br> I tym darom Twym! Amen. <br> 3. P o obLedzie. <br> Dzitzka Tobie, BoZe, za Twe mike dary, <br> Ktörych uzyliêmy w zdrowiu, nie bez miary. <br> Bkogoskaw ten pokarm, Ojcze z Twêj mikosci; <br> Niech nam bod^cem bxdzie do pracowitosci. Amen.