×

You are using an outdated browser that does not fully support the intranda viewer.
As a result, some pages may not be displayed correctly.

We recommend you use one of the following browsers:

Title:
Ksiazka do czytania
PURL:
http://gei-digital.gei.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:0220-gd-14364804
<br> 31 <br> 4* Modlitwa wLeezorna. <br> Tys mi przez dzien bai pomocy, <br> StrzH mnie, Ojcze, i têj nocy: <br> Czuwaj sam, by wielcy, mali <br> Snu blogiego za^ywali. Amen. <br> S Zakonczenie. <br> Bo^e mity! proszk Ctz, <br> Twêm dzieci^eiem uczyü nch! <br> Gdybym sik têm tu nie slat, <br> Wch, bys mik sthd zabral, <br> Tam do domu w medie Swojèm, <br> Abym byt aniolem Twoim. Amen. <br> #